Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Μήνυμα Περιφερειάρχη Αγαπητοί πολίτες της Κρήτης, Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, To 2014 ήταν µια σηµαντική χρονιά για την αυτοδιοίκηση. Έκλεισε ένας κύκλος για το θεσµό της αιρετής Περιφέρειας. Ολοκληρώθηκε µια πρωτόγνωρη και συνάµα µια διαδικασία προσαρµογής τόσο για τους αιρετούς όσο και για τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που κλήθηκαν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα και να υπηρετήσουν τους πολίτες της Κρήτης µέσα από την πρώτη αιρετή περιφερειακή αρχή. Μέσα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς µεταβάλλεται από τις υπάρχουσες συνθήκες καταφέραµε να παραµείνουµε σταθεροί στις βασικές µας αξίες. Συνεχίσαµε να υπηρετούµε την Κρήτη και τους κρητικούς µε συνέπεια και διαφάνεια. Αλλάξαµε και βελτιώσαµε ακόµα περισσότερο τον τρόπο της καθηµερινής µας λειτουργίας, παραµένοντας όµως σταθεροί στις αρχές και τις αξίες µας. Όλο αυτό το διάστηµα δουλέψαµε επιδιώκοντας τη συµµετοχή των πολιτών, αναζητώντας ευρύτερες συναινέσεις στα θεσµικά µας όργανα, διεκδικώντας για την Κρήτη τους πόρους και τα έργα για τα οποία έχουµε δεσµευτεί. Το 2014 άνοιξε παράλληλα και ένας νέος κύκλος για την Περιφέρεια Κρήτης. Με τη δύναµη που µας έδωσαν οι πολίτες, µε τη στήριξη των Κρητικών ξεκινήσαµε τη δεύτερη θητείας µας. Μια θητεία που θα στηριχθεί στο έργο και την προετοιµασία που έγινε τα προηγούµενα χρόνια. Είµαστε αποφασισµένοι να ολοκληρώσουµε όλα όσα σχεδιάσαµε για να προχωρήσουµε παραπέρα. Συνεχίζουµε να χαράσσουµε την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης, µια πορεία που στηρίζεται στους τέσσερις δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας µας, τον αγροδιατροφικό, τον τουριστικό-πολιτιστικό, τον τεχνολογικό-εκπαιδευτικό και τον περιβαλλοντικό για να συνεχίσει η Κρήτη να πρωταγωνιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο απολογισµός των πεπραγµένων για την Περιφέρεια Κρήτης είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας και καθηµερινής δουλειάς. Το έργο που σας παρουσιάζουµε αντικατοπτρίζει τη συνέπεια του συνόλου των στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης και ταυτόχρονα θέτει τα θεµέλια για τη συνέχιση αυτής της πορείας µε ακόµη περισσότερη επιτυχία και αποτελεσµατικότητα. Σχεδιάζουµε την ανάπτυξη της Κρήτης, η οποία αποτυπώθηκε µέσα από την έγκριση του Στρατηγικού µας Σχεδιασµού, µε γνώµονα το συγκρητισµό, που κατά την άποψη µας αποτελεί την µεγαλύτερη συνεισφορά στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Οικοδοµούµε µε καθηµερινή προσπάθεια το πνεύµα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Με ένα και µοναδικό µας γνώµονα. Η Κρήτη είναι µια και ενιαία από τη µία άκρη ως την άλλη. Μέσα από το σχεδιασµό και προγραµµατισµό µας, όπως σας τον παρουσιάζουµε προχωρήσαµε στην αξιοποίηση των κονδυλίων, τη βελτίωση των υποδοµών, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, την περεταίρω στήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και το πάντρεµά του µε τον τουρισµό και τον πολιτισµό, την εξωστρέφεια, τη συνεργασία µε τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα. Με την αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν για το 2014 θα διαπιστώσετε τη δουλειά που έγινε σε κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά, σε κάθε θεµατική αντιπεριφέρεια και σε κάθε επιτροπή. Παράλληλα, σας παρουσιάζουµε και τον απολογισµό δράσης των 2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 5 διευθύνσεων µας προκειµένου να γίνει µια ουσιαστική καταγραφή των παρεµβάσεων που πραγµατοποιήσαµε και των κονδυλίων που διαχειριστήκαµε. Στη νέα προγραµµατική περίοδο η Περιφέρεια Κρήτης µπορεί να µετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία στο πλαίσιο µιας νέας ολοκληρωµένης στρατηγικής, που θα είναι σε αντιστοιχία µε τη "Στρατηγική της Ευρώπης 2020". Έχουµε θέσει ήδη τα θεµέλια σχεδιασµού στην Περιφέρεια µας, λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον και προσαρµόζοντας τις παρεµβάσεις µας ανάλογα. Συζητάµε µε τους παραγωγούς, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τους επιστήµονες, τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, τους νέους, την τοπική αυτοδιοίκηση και προσπαθούµε να ανταποκριθούµε στις ανάγκες τους σχεδιάζοντας µαζί το µέλλον. Φίλες και φίλοι, Με βασικό γνώµονα την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης φιλοδοξούµε να συνεχίσουµε µαζί µε όλους εσάς, µαζί µε κάθε Κρητικό, στον ίδιο δρόµο που έχουµε χαράξει τα τελευταία χρόνια µε ένα και µόνο στόχο. Να καταστήσουµε την Κρήτη µια ενιαία περιφέρεια πρότυπο ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας. Με εκτίµηση Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης
Κρήτης
πηγη
http://www.crete.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου