Υπόμνημα με τις προτάσεις του Δήμου Κισσάμου για τη επίλυση μιας σειράς θεσμικών και λειτουργικών προβλημάτων των Δήμων, απέστειλε προς τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης. 
Στο υπόμνημα που έχει ως αποδέκτες τον Υπουργό κ. Νίκο Βούτση και τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, ο  Δήμαρχος Κισσάμου τονίζει πως «τα τελευταία χρόνια – μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) – οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ έχουν οδηγηθεί τους σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας και διοικητικής υπερφόρτωσης, γεγονός που δυσχεραίνει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την εκπλήρωση του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων». 
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σταθάκης θέτει υπ’ όψιν της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης την ανάγκη προώθησης των εξής θεμάτων:
1.    Ενίσχυση της στελέχωσης των Δήμων – και ιδιαίτερα των μικρών - με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 
2.    Άρση του περιορισμού για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (π.χ. καθαριότητα), δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας αυτού καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη και δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά τον κρατικό προϋπολογισμό.
3.    Ενίσχυση της λειτουργίας και στελέχωσης των ΚΕΠ.
4.    Διεύρυνση του θεσμού του Γενικού Γραμματέα σε όλους τους Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων. 
5.    Πρόσληψη ειδικών/επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των Αντιδημάρχων, ώστε να μπορεί ο κάθε Δήμαρχος να υποστηριχθεί επιστημονικά στο έργο του με επάρκεια και με δεδομένη την αδυναμία προσέλκυσης νέου μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, ένεκα των δημοσιονομικών περιορισμών.
6.    Απόδοση στους Δήμους των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
7.    Αλλαγή της πολιτικής απόδοσης των παρακρατούµενων – και υποχρεωτικά εισπραττόμενων - από τη ΔΕΗ ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού στους Δήμους. 
8.    Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη δυνατότητα περιοδικής ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο (από δημοτικά τέλη – φόρους, κλπ), με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, με αυξημένη πλειοψηφία.
9.    Διεκδίκηση και υλοποίηση ειδικού αναπτυξιακού / επενδυτικού προγράμματος αποκλειστικά για την Αυτοδιοίκηση, με πόρους που θα αντληθούν από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, με βάση τοπικά και περιφερειακά σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και απασχόληση.    
10.    Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων προγραμμάτων / δράσεων για την ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στους ΟΤΑ. 
11.    Σύσταση και λειτουργία μιας Δ.Ε.Υ.Α. ανά νομό, καθότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον τομέα της ύδρευσης - αποχέτευσης, οι Δήμοι της χώρας που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α., είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα το ελλιπές και μη εξειδικευμένο προσωπικό των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, την απουσία απαιτούμενης επιστημονικής τεχνογνωσίας, την ανεπαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων υποδομής, την αδυναμία αποτελεσματικής συντήρησης / επέκτασης των δικτύων - αντλιοστασίων - δεξαμενών, κ.α.
12.    Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για επαναφορά της δυνατότητας σύστασης διαδημοτικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων (π.χ. Δήμος Κισσάμου και Καντάνου-Σελίνου για την διαχείριση της περιοχής Ελαφονήσου Ν. Χανίων).
13.    Επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης για τη μείωση της γραφειοκρατίας, κύρια σ’ ότι έχει να κάνει: α) με το ασφυκτικό πλαίσιο εποπτείας και έλεγχου των αποφάσεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και β) την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για την ένταξη έργων των Δήμων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
14.    Νομοθετική βελτίωση των ελλείψεων και αδυναμιών του “Καλλικράτη”, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από την έως σήμερα εφαρμογή του.
πηγη
ςwww.flashnews.gr