Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Οι παρεμβάσεις και οι καινοτομίες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Στην προσπάθεια που καταβάλουμε ως Υπουργείο να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη της γεωργίας σε όλα της τα στάδια: από τον πρωτογενή τομέα και τις εισροές, τη μεταποιητική βιομηχανία αλλά και την εμπορία και διακίνηση μέχρι και τον καταναλωτή και τις εξαγωγές, η συμβολή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καθοριστική.

·        Παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και της υγείας και προστασίας των ζώων
·        Θεσπίζουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που καθιερώνει ένα ενιαίο, αναλογικό, προληπτικό και αποτρεπτικό σύστημα για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στους ανωτέρω τομείς.
·        Εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεωνγια μία σειρά θεμάτων, με βάση τον οποίο τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εκτελούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους με διαφάνεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Εργαστήκαμε συστηματικά για να βοηθήσουμε την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και ειδικότερα τον πρωτογενή τομέα,κωδικοποιώντας και απλοποιώντας την νομοθεσία για τα τρόφιμα τις ζωοτροφές και τα ζωικά υποπροϊόντα που αφορούν στον μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της χώρας ενώ παράλληλα με την εισαγωγή των νέων θεσμών καταργούμε πολλές και δαιδαλώδεις διατάξεις προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.  
·        Συγκεντρωποιούμε σε ένα ενιαίο νομοθέτημα, σκόρπιες και μεμονωμένες διατάξεις για τα ανωτέρω θέματα και εναρμονιζόμαστε με την ενωσιακή νομοθεσία και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας
·        Ενισχύουμε τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα παραπλάνησης, με την ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΦΕΤ που είναι πλέον φορέας του Υπουργείου μας, στον οποίο δίνουμε επιπλέον εργαλεία για να συνεχίσει το έργο που επιτελεί, ένα έργο που έχει αναγνωριστεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χαίρει της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
 Στο Β’ μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν σημαντικά ζητήματα του κλάδου, και ειδικότερα εισάγεται μια σειρά βελτιώσεων, όπως:

α) η βελτίωση των διαδικασιών παραχώρησης γης σε αγρότες,
β) ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη διακίνηση και την εμπορία των φυτοφαρμάκων, με την εισαγωγή για πρώτη φορά της συνταγής από αρμόδιο επιστήμονα για τη χρήση των φυτοφαρμάκων, ώστε και να μειωθεί η υπερκατανάλωση φαρμάκων από τους αγρότες και να προστατευθεί το περιβάλλον, καθώς και με την εισαγωγή για πρώτη φορά ρυθμίσεων για τα βιολογικά σκευάσματα καταπολέμησης ασθενειών (βιοκτόνα),
γ) η απλοποίηση έκδοσης αδειών σταύλων για τους κτηνοτρόφους,
δ) η απλοποίηση  και επικαιροποίηση της νομοθεσίας εμπορίας και ελέγχου λιπασμάτων,
ε) ο εκσυγχρονισμός θεμάτων που έχουν σχέση με το μητρώο αγροτών, ώστε να διευκολύνεται η άμεση εγγραφή νέων αγροτών  και να μπορούν άμεσα να εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
στ) η λήψη μέτρων για τους αγρότες που έχουν δύο καλλιέργειες στην ίδια χρονιά στην ίδια έκταση, ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
ζ) Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την αλιεία στα διεθνή ύδατα,

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ/ ΤΟΜΕΣ

Παράλληλα, με το πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ επιχειρείται η εισαγωγή νέων καινοτόμων θεσμών – τομών που βοηθούν στην παραγωγική και αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, αλλά και στην ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα

Αυτοί οι θεσμοί – τομές είναι:

α) Ζώα συντροφιάς: κατάργηση εν τοις πράγμασι της έννοιας του αδέσποτου, καταμέτρηση τους με ονοματεπωνυμικά στοιχεία ιδιοκτήτη και μητρώο εύρεσής τους, παύση ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας τους, συνδυασμός με τα ληφθέντα μέτρα για τη λύσσα.

β) Ζώα θεραπείας: μικρά κατσίκια - άλογα, δελφίνια για παιδιά, σκυλιά για βοήθεια τυφλών και σκυλιά εκπαιδευμένα για περιπτώσεις σεισμού και πυρκαγιάς.

γ) Λιπάσματα: διεύρυνση έννοιας σε σχέση με παλιότερα που θεωρούνταν μόνο χημικά, σήμερα νέες ποικιλίες, φυλλόχωμα, βιολογικά, ζωικά κλπ. Δυνατότητα εμπορίας τους.


δ) Μητρώο Αγροτών – Μητρώο Αρχηγών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: Θέσπιση κριτηρίων εισοδηματικών και ασφαλιστικών για την έννοια του κατ’ επάγγελμα αγρότη και της έννοιας του ενεργού αγρότη.

ε)  Αγορές Παραγώγων (Farmers Markets):  Επίτευξη μείωσης του χάσματος μεταξύ της τιμής παραγωγής και της τιμής διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, καταπολέμηση της κερδοσκοπίας μέσω της απευθείας πώλησης σε αυτές αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, με παράκαμψη κάθε ενδιάμεσης οικονομικής επιβάρυνσης ή άλλης διαμεσολάβησης, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

ζ) Πολυαγροκτήματα: Οριοθέτηση και  διάκριση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και εξειδίκευση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ν’ αποσαφηνίζει τον όρο  «αγρόκτημα» με σκοπό την αγροτικής ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

στ) Η αναβάθμιση του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και  η σύνδεση με το Γ.Ε.Μ.Η

η) Κτηνίατρος εκτροφής: Για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων οι φορείς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, ανάλογα με το μέγεθος της  εκμετάλλευσής τους, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνιάτρου της επιλογής τους, ο οποίος ορίζεται ως «Κτηνίατρος εκτροφής».


θ) Κτηνοτροφικά πάρκα και ζώνες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

ι) Θεσμοφόρια: αναβίωση αρχαίου θεσμού αναγκαία για τη βελτίωση και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αγροτική παραγωγή.

*Ο κ. Αθ. Τσαυτάρης είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
πηγη
www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου