Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΓΔΙΑΣ

Φωτογραφία εγκαινίων του Δημοτικού Σχολείου .Διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Άγιος Παππούς Ειρηναίος και αμέσως πίσω δεξιά αυτού ,ο αείμνηστος διδάσκαλος των σχολείων Ρογδιάς και Βλάτους , Γεώργιος Παπαδημητράκης.


Σεβαστέ κε Νομάρχα ,Θεοφιλέστατε, Αξιότιμε κε Βουλευτά, Σεβαστέ κε Επιθεωρητά, Κυρίες και Κύριοι.

... Εις τα πρόσωπα όλων ημών ,είναι ζωγραφισμένη η συγκίνησις και η χαρά κατά την σημερινήν τέλεσιν των εγκαινίων του νέου και πανέμορφου τούτου Διδακτηρίου της Ρογδίας,του νέου Σχολείου μας.

Την άγνωστη έως χθές Ρογδιάν την κάμαμεν πασίγνωστη με τις ανεπάλληλες αναφορές και παραστάσεις μας στις Νομαρχίες ,στις Γενικές Διοικήσεις,στα Εφεδρικά ταμεία,,στα Υπουργεία και στα πολιτικά πρόσωπα του τόπου μας. Και εμιλήσαμεν με τόση παρησία και σθένος, με τόσην αποφασιστικότητα και επιμονήν που δεν ήτο εύκολον πια να κλεισθούν οι θύρες χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι Ετύχομεν αλλεπαλλήλων χρηματικών αρωγών τας οποίας και εδικαιούμεθα πλήρως.

Ακριβώς ένα τόσον τέλειον και ωραίον σχολικόν διδακτήριον οραματισθήκαμεν και ημείς δια την αγαπητήν Ρογριάν, ότε το έτος 1951 ανελαμβάναμεν την διεύθυνσιν του σχολείου, παραλαμβάνοντας από του προέδρου της Σχολικής Εφορείας ,εντός της εκκλησίας έναν μαυροπίνακα και ένα τραπέζι με ολίγα ανακατεμένα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα ώς τα μόνα δείγματα υπάρξεως σχολείου .

Απόσπασμα Ομιλίας Εγκαινίων από τον διδάσκαλο των σχολείων Ρογδιάς και Βλάτους , Γεώργιο Παπαδημητράκη εν έτη 1953.
δημοσιευτηκε στο fb απο τον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ στη σελιδα (Ρογδια-Βλατος)