Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Μέτρα για την αντιμετώπιστη της "Ίσκας σε αμπελώνες"Με αφορμή τις παρατηρούμενες προσβολές από ίσκα σε παλαιές και νέες φυτείες αμπελώνων σε διάφορες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης υπενθυμίζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να αποφεύγεται η διάδοση της ασθένειας.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

• Η μόλυνση των πρέμνων από την Ίσκα γίνεται συνήθως από πληγές που προκαλούνται από διάφορα αίτια (κλάδεμα, έντονοι παγετοί,

μηχανικές ζημιές στο ριζικό σύστημα κλπ).

• Για την αντιμετώπιση της ασθένειας δεν υπάρχουν αποτελεσματικά θεραπευτικά χημικά μέσα.Για την αποφυγή νέων μολύνσεων και εξάπλωσης της ασθένειας συνιστώνται τα εξής καλλιεργητικά μέτρα:

1. Φύτευση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού

2. Απομάκρυνση και καταστροφή με φωτιά των έντονα προσβεβλημένων πρέμνων καθώς και των υπολειμμάτων του κλαδέματος.

3. Κλάδεμα κατά τη διάρκεια στεγνού καιρού και αποφυγή δημιουργίας μεγάλων πληγών κλαδέματος.

4. Κλάδεμα αρχικά των υγιών πρέμνων και στη συνέχεια των προσβεβλημένων.

5. Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με εμβάπτισή τους σε οινόπνευμα ή σε διάλυμα θεϊκού χαλκού. Η εργασία αυτή θα

πρέπει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του κλαδέματος.

6. Προστασία των πληγών κλαδέματος με προστατευτικά πληγών που κυκλοφορούν για το σκοπό αυτό στο εμπόριο.

7. Αποφυγή λήψης πολλαπλασιαστικού υλικού από μολυσμένους αμπελώνες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω καλλιεργητικά μέτρα είναι αποτελεσματικά για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας

και τη μείωση των επιπτώσεων στην παραγωγή μόνο εφόσον εφαρμόζονται πιστά από όλους τους παραγωγούς της περιοχής. Για

τον παραπάνω λόγο κρίνεται απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων ( από το φυτώριο έως και τον

παραγωγό).

"neatvv.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου