Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό, δείχνει έρευνα του ΙΟΒΕ


Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό εμφανίζεται να κάνει τουλάχιστον ένα τμήμα των επισκεπτών στη χώρα μας. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, ως συμπέρασμα από το πρώτο δελτίο οικονομικής συγκυρίας για τον τομέα του τουρισμού που εκπόνησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αξιολόγηση βασικών μεγεθών και στατιστικών δεδομένων στον τουριστικό τομέα.Από τις εκτιμήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην έρευνα, η γενική διαπίστωση είναι ότι τα ξενοδοχεία στην κατηγορία των 5 αστέρων εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις κατηγορίες 4 και 3 αστέρων. Ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων (δηλαδή 3, 4 και 5 αστέρων) οι μισές επιχειρήσεις απάντησαν ότι η κατάστασή τους βελτιώθηκε το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, με το ισοζύγιο θετικών/αρνητικών απαντήσεων να διαμορφώνεται στις +21 μονάδες. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται επίσης από την εξέλιξη της συνολικής ζήτησης με το σχετικό ισοζύγιο να κυμαίνεται σε αντίστοιχο σχεδόν επίπεδο, καθώς η αύξηση της ζήτησης από τους αλλοδαπούς επισκέπτες αντιστάθμισε τη σημαντική πτώση από τον εσωτερικό τουρισμό.Η θετική πορεία της ζήτησης αποτυπώνεται και στον κύκλο εργασιών, αν και μια στις τρεις επιχειρήσεις αναφέρει πτώση σε σχέση με πέρυσι με συνέπεια το ισοζύγιο να υποχωρεί στο +18. Σε όρους απασχόλησης όμως, το σχετικό ισοζύγιο θετικών/αρνητικών απαντήσεων είναι αρνητικό (τόσο για το σύνολο των ξενοδοχείων όσο και ανά κατηγορία αστέρων) με τις μισές επιχειρήσεις να αναφέρουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι.Η μέση πληρότητα για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2011 διαμορφώθηκε στο 68%, με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να δηλώνει ικανοποίηση για την πορεία της και το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στο +27. Αντίθετα, η μέση διάρκεια διανυκτέρευσης, η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στις πέντε ημέρες, παρέμεινε αμετάβλητη στις περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ μια στις τρεις επιχειρήσεις εκφράζεται αρνητικά για την πορεία της με αποτέλεσμα το σχετικό ισοζύγιο να είναι αρνητικό (-11 μονάδες).Στις τουριστικές επιχειρήσεις (πλην των ξενοδοχειακών), η πλειοψηφία δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι από την δραστηριότητά τους σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αντανακλάται στο σχετικό ισοζύγιο το οποίο κινείται σε αρνητικό έδαφος (-27 μονάδες). Η εξέλιξη αυτή, ερμηνεύεται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της συνολικής ζήτησης, καθώς οι μισές τουλάχιστον επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφέρουν πτώση σε σχέση με πέρυσι με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στο -18. Η τάση αυτή αποδίδεται στη μικρότερη, συγκριτικά με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, άνοδο της ζήτησης από ξένους τουρίστες σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση από το εσωτερικό της χώρας σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, δύο στις πέντε δηλώνουν ικανοποίηση από την πορεία των εσόδων τους. Ωστόσο, η αναλογία των επιχειρήσεων που εκτιμά μείωση είναι ελαφρώς υψηλότερη, με αποτέλεσμα το σχετικό ισοζύγιο να κυμαίνεται στις -8 μονάδες. Σε υπερδιπλάσιο τέλος επίπεδο, κινήθηκε το αντίστοιχο ισοζύγιο σε όρους απασχόλησης, καθώς οι μισές τουριστικές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι διατήρησαν αμετάβλητο τον αριθμό των εργαζομένων, ενώ μια στις τρεις προχώρησε σε μείωση των θέσεων εργασίας.Σε όρους απασχόλησης, η πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι παρέμεινε αμετάβλητη (59% των απαντήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων). Ωστόσο, το σχετικό ισοζύγιο κινείται σε αρνητικό επίπεδο λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού επιχειρήσεων που εκφράζει αρνητικές εκτιμήσεις για την πορεία της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι έναντι της αντίστοιχης αναλογίας που δηλώνει ότι οι θέσεις εργασίας στην επιχείρησή τους έχουν αυξηθεί.Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά Τουριστικές επιχειρήσεις (Τουριστικά γραφεία, εταιρίες Ενοικίασης Αυτοκινήτων, επιχειρήσεις Θαλάσσιου τουρισμού, εταιρίες Διοργάνωσης Εκθέσεων-Συνεδρίων και Αεροπορικές εταιρίες) για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 2011.


"isotimia.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου