Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Πώς θα αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί τις ασθένειες στην Ελιά




Χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της ελιάς δίνει στους ελαιοπαραγωγούς το Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου.



Όπως επισημαίνει στο τελευταίο δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων «στις πρώιμες και παραλιακές περιοχές η βλάστηση της ελιάς βρίσκεται στο στάδιο του σχηματισμού των ταξιανθιών. Στις μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές η βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνημα».



Ειδικότερα για την αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών, το Κέντρο Προστασίας Φυτών αναφέρει:



ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ: Η καταπολέμηση του κυκλοκονίου την άνοιξη στοχεύει στην προστασία της νέας βλάστησης. Είναι ασθένεια που ευνοείται από βροχερό καιρό και μέτριες θερμοκρασίες (16-20οC). Ευαίσθητες ποικιλίες είναι η θρουμπολιά και η τσουνάτη.



Ελαιώνες ευαίσθητων ποικιλιών που βρίσκονται σε υγρές περιοχές να προστατευτούν προληπτικά με χαλκούχο μυκητοκτόνο, όταν η νέα βλάστηση αποκτήσει μήκος 2 - 5 εκατοστά. Η ένταση των προσβολών αυξάνεται με έντονες δροσιές ή ανοιξιάτικες βροχές.



ΑΚΑΡΕΑ ERIOPHYIDAE :Τα ακάρεα διαχειμάζουν στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και νωρίς την άνοιξη μετακινούνται προς τη νεαρή βλάστηση, όπου προσβάλλουν κατά σειρά τα νεαρά φύλλα, τα άνθη και αργότερα τους νεαρούς καρπούς. Χαρακτηριστική είναι η προσβολή των φύλλων, χλωρωτικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια του ελάσματος. Σοβαρές προσβολές μπορεί να προκαλέσουν φυλλόπτωση, ιδιαίτερα στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια με επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους. Κατά την περίοδο του σχηματισμού των ανθοταξιών και των νεαρών καρπών προκαλούν ζημιές στην παραγωγή λόγω ανθόπτωσης και πρόωρης καρπόπτωσης αντίστοιχα.



Συνιστάται ένας ψεκασμός στο σχηματισμό των πρώτων 3–4 ζευγών φύλλων, λίγο πριν την άνθηση (φούσκωμα-κρόκιασμα ανθέων) και επανάληψη αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, όταν το μικρό καρπίδιο έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας.



Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.



ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: Οι προνύμφες της διαχειμάζουσας γενιάς (φυλλοφάγου) συμπληρώνουν την ανάπτυξη τους τρεφόμενες με τις ανθοταξίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση. Οι ζημιές που προκαλούνται στην παραγωγή αυτή την εποχή είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν επέμβαση.



ΚΑΛΟΚΟΡΗ: Την περίοδο αυτή οι νύμφες του εντόμου έχουν μετακινηθεί από τα ελαιόδεντρα στην ποώδη βλάστηση. Αργότερα νύμφες και ενήλικα του εντόμου επιστρέφουν στα ελαιόδεντρα και τρέφονται με τη νεαρή βλάστηση και τους μίσχους των ανθοταξίων της ελιάς προκαλώντας ανθόπτωση.



Υπενθυμίζουμε τη σημασία της όψιμης καταστροφής της αυτοφυούς βλάστησης (μετά τα μέσα Απριλίου) στους ελαιώνες των περιοχών που ενδημεί η καλόκορη, ώστε να καθυστερήσει η μετακίνηση του εντόμου στα ελαιόδεντρα.



ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ: Κάθε επέμβαση που διατηρεί τα δέντρα ζωηρά (λίπανση, άρδευση, αφαίρεση ασθενών, καχεκτικών και ξερών κλάδων) περιορίζει τις ζημιές από τα ξυλοφάγα έντομα. Τα υπολείμματα του κλαδέματος πρέπει να καίγονται το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου.



Επίσης το Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου απέστειλε στους παραγωγούς τις λίστες των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων εχθρών και ασθενειών της ελιάς για το έτος 2011. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου οι καλλιεργητές μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.



Πληροφοριες
απο "Πατρις"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου